Εκπαιδευτές/τριες σε δράση: Σεμινάριο για την επαγγελματική κατάρτιση στην Κ.ΑΛ.Ο προς μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Trainers in action: pilot trainings to innovate the vocational training towards a sustainable local development (to translate in local language)

Trainers in action: pilot trainings to innovate the vocational training towards a sustainable local development (to translate in local language)

Les formateurs en action : des formations pilotes pour innover la formation professionnelle vers un développement local durable 

Formatori in azione:  percorsi pilota per innovare la formazione professionale verso uno sviluppo locale sostenibile